Är personlig utveckling själviskt? - Great Hub

Är personlig utveckling själviskt?

Evelina Fredriksson - liggande

Är personlig utveckling själviskt?

I alla tider har vi människor strävat efter att förbättra oss. Självkännedom var ett ideal redan i det antika Grekland och det går att härleda uttrycket ”Know thyself” dit. Grekerna menade att det var viktigt att förstå våra talanger för att vi skulle kunna utföra våra plikter effektivt.

Idag handlar personlig utveckling istället om det egna jaget. Explosionen av självhjälpsböcker om att finna sig själv och vara sig själv är ett symtom på den utvecklingen. Den individuella jakten på lycka har blivit allmänt accepterad som en viktig aspekt av livet.

Men det finns två allvarliga problem med det här. För det första leder det till en ohållbar samhällsutveckling när de med de största privilegierna uppmuntras att tänka ännu mer på sina egna behov. Dessutom är det ineffektivt eftersom den snabbaste och långsiktigaste vägen till välbefinnande är att bidra till andra människors framgång.

Positiv psykologi är vetenskapen om vad som gör livet värt att leva.

Därför arbetar The Swedish Institute of Positive Psychology med att lära ut hur individer och organisationer kan bidra till andra människors välbefinnande. Positiv psykologi är vetenskapen om vad som gör livet värt att leva. Det är ett forskningsfält om de styrkor och talanger som får oss att må bra och göra bra. Det är också en samling empiriskt validerade metoder och interventioner som du kan använda på ditt arbete och i ditt liv.

Psykologisk forskning och praktik har funnits i ungefär hundra år. Under den här tiden har vi gjort enorma framsteg när det gäller att förstå vad som kan gå fel med det mänskliga psyket. Vi har idag en bättre kunskap om depressioner, ångest och andra tillstånd som orsakar stort lidande.

Men fram tills nyligen har forskarna inte ägnat speciellt mycket uppmärksamhet till vad som kan gå rätt i det mänskliga psyket och vi har inte studerat styrkor, positiva upplevelser och välfungerande relationer. Här fyller den positiva psykologin en lucka i litteratur och praktik.

Positiva karaktärsdrag och styrkor är ett centralt tema inom den positiva psykologin. Marty och hans kollega Chris Peterson vid University of Michigan tog fram en handbok som kategoriserar det goda i människor. De presenterar sex olika kategorier av så kallade dygder med fyra styrkor i varje. Totalt finns det alltså 24 styrkor. Människor har de här styrkorna i olika utsträckning.

Under vintern har medlemmarna på Great Hub fått möjlighet att lära sig mer om positiv psykologi, identifiera sina egna styrkor och erbjudits coaching i hur de kan jobba vidare med styrkorna.

Ett exempel på hur det i praktiken går att lära sig mer om hur styrkorna kan användas i arbetslivet kommer från vårt samarbete med Great Hub. Under vintern har medlemmarna på Great Hub fått möjlighet att lära sig mer om positiv psykologi, identifiera sina egna styrkor och erbjudits coaching i hur de kan jobba vidare med styrkorna.

I vårt gemensamma arbete syntes det tydligt hur det går att använda psykologisk forskning i framkant för att medverka till en bättre och mer hållbar värld och ett rikare arbetsliv. Genom att fokusera på hur styrkorna kan användas för att nå mål som kommer flera människor till glädje kommer individens eget välbefinnande på köpet.

Evelina Fredriksson är grundare till The Swedish Institute of Positive Psychology i Stockholm.

Med andra ord är det en snabb väg till att må bra för att göra bra. Så svaret på frågan om personlig utveckling är själviskt är att det faktiskt kan vara precis tvärt om. Att förstå dina styrkor kan vara en generös handling mot både dina kollegor, kunder, familjemedlemmar, vänner och framtida generationer.

Så gör en osjälvisk handling och jobba vidare med din personliga utveckling genom att bli medveten om och bygga vidare på dina positiva styrkor du också!

/ Evelina Fredriksson  

Evelina Fredriksson har som första svensk en Master of Applied Positive Psychology University of Pennsylvania. Där har hon även arbetat som assisterande Martin Seligman som kallas för grundaren av den positiva psykologin. Evelina har även undervisat på Paragon International University Cambodia och har grundat The Swedish Institute of Positive Psychology i Stockholm. Att dela sin tid mellan tre kontinenter har gett henne ett globalt perspektiv på hur positiv psykologi kan användas i olika kontexter.

Evelina har arbetat med ledningsgrupper i en rad olika branscher. Där har hon använt positiv psykologi för att stötta deras arbete med att stärka relationen till kunder och marknad. Företag har även fått stöd med att utrusta medarbetare för bättre samarbete och prestation. Hon har även genomfört omfattande research om välbefinnande bland unga på institution samt om de faktorer som påverkar äldres livskvalitet. Hon har också arbetat med ideell sektor och skrivit om barns och kvinnors välbefinnande i bland annat Gambia, Senegal, Kazakstan, Indien och Zimbabwe.

Evelina är en internationellt efterfrågad föreläsare i sitt fält, och har bland annat föreläst i Positive Links Speakers Series vid Michigan Ross’ Center for Positive Organizations i Ann Arbor och på IPEN, världens största toppmöte för positiv utbildning i Fort Worth, Texas.

Läs mer om The Swedish Institute of Positive Psychology www.positivity.se eller kontakta Evelina Frediksson på evelina@positivity.se

Läs mer från Great Hub

Tina Jonsson, ASM Event är finalist i Umeågalan: ”Umeå var en naturlig del av vår expansionsstrategi”

Tina Jonsson, ASM Event är finalist i Umeågalan: ”Umeå var en naturlig del av vår expansionsstrategi”

Från Umeå till Stockholm, och tillbaka igen. Med sig i bagaget har den nyblivna Great Hub-medlemmen Tina Jonsson ett framgångsrikt företag med stora framtidsplaner. Och som om inte ...
Läs mer

Att expandera sin verksamhet på ny ort via coworking

Att expandera sin verksamhet på ny ort via coworking

Norrland är full av potential och möjligheter. Med en tredjedel av Sveriges hela yta och progressiva städer som ständigt växer finns det gott om möjligheter att framgångsrikt etablera ...
Läs mer
Rulla till toppen